Hoş geldiniz!

Dün bilmedikleriniz için
artık Seturday’desiniz!

Trendy, Gurme, Adventurist ve
daha fazlası. Kategorinizi
seçin, rotanızı belirleyin!

arrow1

Gezilerini sizler için
kaleme aldılar.

arrow2

Merak uyandıran ve arzulanan
rotalar, elbette çok okunurlar!

arrow3

Merak ettiklerinizi deneyimleyenlere,
bir bilene sorun.

arrow4

Nereleri görmek istersiniz?
Siz Bucket List’inizi hazırlayın,
tur bilgileri bizden.

Postları beğenebilmek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.

Üye Ol Giriş Yap Kapat

Gittiğim Yerler

Listenizde bu şehir bulunuyor...
Tekrar ekleyemezsiniz!!

Gittiğiniz yerleri seçerek diğer gezginlerle tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.

  Hesabım sayfasından daha sonra gittiğiniz yerlere ekleme yapabilirsiniz! Keyifli keşifler!

  İleri

  İlgi Alanlarım

  YEMEK

  SANAT

  TARİH

  ALIŞVERİŞ

  DOĞA

  İŞ

  KEŞİF

  KÜLTÜR

  Seyahat amacınızı işaretleyin, diğer kullanıcılarla deneyimlerinizi paylaşın!

  Bucket List oluşturabilmeniz için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.

  Üye Ol Giriş Yap Kapat

  Bucket List Oluşturun

  Gitmediğiniz ama gitmeyi çok istediğiniz şehirler sizi bekliyor! Tek yapmanız gereken bu şehirleri seçmek ve “gitmeye hazırım” demek. Biz de gitmeyi hayal ettiğiniz şehirlere ait turlarla ilgili size bilgi verelim.

  Listenizde bu şehir bulunuyor...
  Tekrar ekleyemezsiniz!!

   Bucket List kaydınız başarıyla gerçekleşti. Müşteri hizmetlerimiz size en yakın zamanda ulaşacaktır.

   Bir Bilene Sor

   Gideceğiniz şehri yazın, o şehri daha önce gezen ve iyi bilen kullanıcılardan tavsiyeler alın.
   • Bir Bilene Sor
   • Bucket List
   • Giriş Yap

   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Setur Servis Turistik A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

   Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
   Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizce yürütülen blog/ iletişim faaliyetlerinin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından planlanması ve yürütülmesi, iş birimlerimizce Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilere sunulması için gerekli çalışmaların planlanması ve icrası ile Şirketimizin ticari ve iş faaliyetlerinin Şirket politikaları ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik süreçlerin planlanması ve icrası, gezginler için sosyal bir ağ ve çevrimiçi platform olarak gezi deneyimlerinin paylaşımı, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.setur.com.tr adresinden, Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

   Şirketimiz Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
   Kişisel verilerinizin Şirketimizce işlenmesine açık rızanızı vermeniz durumunda, ad, soyad, cep telefonu, e-mail, cinsiyet bilgileri ile Şirketimizle yaptığınız işlemlere ilişkin bilgileriniz ancak açık rızanız doğrultusunda, Şirketimizce sunulan ürün ve/veya hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz tarafından sunulmakta olan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
   Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde www.setur.com.tr ’de yer alan Setur Servis Turitik A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
   Kişisel verileriniz Şirket tarafından tarafınızla kurulan hizmet ilişki sırasında elektronik ortamda; üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası ve üyelerin hukuki güvenliğinin sağlanması gibi hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve/veya açık rızanız kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
   Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Şirket, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   Şirket , kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca Setur, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetlerinizi https://files.setur.com.tr/Setur_KVKK_Basvuru_Formu.pdf linkindeki formu doldurarak Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:4/1 Ümraniye/İstanbul, Türkiye adresine bizzat başvurabilir veya aynı adrese noter kanalı ve benzeri yollarla gönderebilir ya da ilgili formu elektronik imza kullanarak setur@setur.hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine iletebilir, ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaları Hakkında Tebliğ’ de bulunan diğer usuller ile başvurabilirsiniz.

   Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Tamam